3 студенты
ҚазақшаРусский

7 сынып Физикасына арналған бұл онлайн-курс өздігінен оқуға және терең білім алуға негізделген,

Сіз келесі тақырыптардағы сабақтарды өте аласыз:

7.3А Үйкеліс

 • Үйкелістің түрлері (тыныштық, домалау, сырғанау)
 • Үйкеліс күші
 • Үйкелістің пайдасы мен зияны

7.3В Қаттыдене, сұйық және газ қысымы

 

 • Заттың молекулалық құрылысын ажырату
 • Қатты денеің, сұйықтар мен газдардың қысымы
 • Кері итеруші күш

7.3С   Жұмыс және қуат

 

 • Механикалық жұмыс. Жұмыстың өлшем бірлігі
 • Қуат. Қуаттың өлшем бірлігі.

 

Данный онлайн-курс по физике 7 класса (3 четверть)  ориентирован на самостоятельную и углубленную подготовку. Вы будете изучать такие темы как:

7.3А Трение

 • Виды трения (покоя, качения, скольжения)
 • Сила трения
 • Положительные и отрицательные проявления силы трения

7.3В Давление  твердых тел, жидкостей и газов

 • Различие в молекулярном строении веществ
 • Давление твердых тел, жидкостей и газов
 • Выталкивающая сила

7.3С   Работа и мощность

 

 • Механическая работа. Единица измерения  работы
 • Мощность. Единицы измерения мощности.

Преподаватель

Zhakupov Nursultan

Physics teacher in Nazarbayev Intellectual school, Pavlodar.
Бесплатно
Перейти к верхней панели